Aktuálně

Jedovaté látky pro kočky

Posted by on 19 březen, 2013

Otravy patří mezi velmi časté příčiny smrti koček, které tráví svůj čas venku. Venkovní život skrývá spoustu nástrah. Pouštíme-li tedy kočičku na čerstvý vzduch bez naší asistence, musíme počítat i s možným rizikem. Otravám se však bohužel nevyhnou ani kočky žijící výhradně v bytě. Zde je ale v našich silách veškerá potenciální nebezpečí odstranit.

Kočky nepodléhají tak často otravám jako psi. Připisujeme to zpravidla jejich čistotě, inteligenci a stylu kočičího života. Jedové návnady, jedovaté rostliny či polehávající otrávené myši většinu koček nepřilákají. Na druhou stranu jsou kočky na jedy velmi citlivé. Stačí, aby si olízaly kožich potřísněný nějakou chemikálií, a už hrozí riziko otravy. Jedovaté látky se potom vstřebávají v žaludku a ve střevech, či dokonce kůží nebo vdechnutím.

Existuje řada léčiv, používaných běžně u lidí, které jsou relativně bezpečné pro psa, ale extrémně toxické pro kočku. KOČKA NENÍ MALÝ PES! Dávkování léčiv pro kočku je mnohdy odlišné oproti psímu a kočičí organismus „oplývá" mnoha metabolickými raritami, které jsou příčinou toxicity některých léčiv pro organismus našeho domácího tygra. Pro lidi všeobecně dostupný a „banální" lék aspirin může být pro kočku smrtící. Naproti tomu poddávkování některých antibiotik může vést ke vzniku resistentní infekce z běžné bakteriální populace.

Do organismu se toxická látka může dostat třemi cestami :

  1. pozřením
  2. kontaktem
  3. vdechnutím


Jaké jsou příznaky otravy u kočky

Příznaky otravy jsou velice různorodé, většinou nespecifické a odvíjí se od typu a množství toxické látky. Můžeme pozorovat malátnost, zvracení, průjem, apatii, nechutenství, záchvaty křečí, záškuby, poruchy koordinace, rozšíření či zúžení zornic, zvýšené slinění, dušnost, pro kumarinové jedy (jed na krysy) typické krvácení z tělních otvorů.

Jak správně reagovat v případě otravy

Smyslem první pomoci je odstranění dráždivých vlivů a především minimalizace resorbce toxické látky do organismu. Obecně platí jed co nejdříve inaktivovat, neutralizovat, odstranit.

Pokud víte, že vaše kočka pozřela jed, donuťte ji vyzvracet se. Zvracení vyvoláte pomocí peroxidu vodíku, slanou vodou či hořčicí rozpuštěnou ve vodě. U peroxidu používáme maximálně 3 % roztok, v množství 1 - 2 ml na kg hmotnosti zvířete. Poté kontaktujte svého veterináře.

Pokud se vám nepovede vyvolat zvracení, navštivte ihned veterináře. Máte-li podezření, co kočka konkrétně pozřela, vezměte sebou i obal od výrobku. Veterinář vyvolá u kočky zvracení či provede výplach žaludku. Otravy jsou zákeřné a v jejich pokročilém stádiu už skutečně bojujete s časem. Vyhlídky na uzdravení zvířete nejsou dobré, ale i tak neztrácejte naději a věřte, že vaše kočička bude silná a veškerou léčbu ustojí.

První pomoc při inhalaci toxické látky
Zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu, zabránit zbytečným pohybům zvířete, udržovat jej v klidu a co nejrychleji jej dopravit na veterinární pracoviště.

První pomoc při zasažení srsti a kůže
Zásadou je látku inaktivovat příslušným neutralizátorem a odstranit ji. Při omývání chránit oči. Při kontaktu s kapalinou důkladně a opakovaně omýt celé tělo mýdlem a následně velkým množstvím vody. Srst a kůži potřísněnou ve vodě nerozpustnými látkami, jako ropné produkty, barvy, laky, co nejrychleji očistit adekvátním rozpouštědlem (ředidlem) a slepené chlupy ostříhat. Poté celé tělo opláchnout velkým množstvím vody. Kyseliny deaktivuje alkalické mýdlo či mazlavé mýdlo; zásady (alkálie) neutralizují slabé a zředěné kyseliny, př. 2 – 4% kys. octová (kuchyňský ocet v poměru 1:4, kys. citronová).
Srst kontaminovanou práškem nejprve důkladně vyčesat, poté důkladně opláchnout.

Seznam léčiv a přípravků v domácnosti, garáži, dílně, zahradě, ke kterým se kočka nesmí dostat

Lepidla

Většina lepidel je málo toxických. Po požití hrozí spíše slepení tkání a neprůchodnost trávicí soustavy, eventuálně dýchací soustavy při vniknutí látky do hrtanu. Pozor jen na cementová stavební lepidla, kdy po naředění vodou vzniká silně zásaditý roztok s leptavými účinky.
Např. často používaná lepidla na bázi kyanoakrylátů mají hlavně dráždivé účinky na sliznice oka, nosu a úst, na kůži, kde se může vyvinout i alergická reakce. Celková toxicita je ale velice nízká.
I ostatní lepidla – isokyanáty, polyvinylacetát, epoxidy - mají převážně pouze místní dráždivé účinky.
Většina, hlavně vteřinových lepidel, okamžitě zasychá, proto dojde málokdy ke spolknutí lepidla, obvykle je zasažena jen dutina ústní, nebo kůže. V tlamě se vlivem vlhka vrstva lepidla během několika dní odloučí. Na kůži je u zvířat, která se nepotí, vhodné místo potřísnění zvlhčovat nebo opakovaně omývat mýdlovou vodou, aby došlo k rychlejšímu odloupnutí. Slepené nozdry, lepidlo v očích či opravdu pozřené velké množství lepidla se sami odstraňovat nepokoušejte. U ostatních lepidel se, v rámci první pomoci, snažte lepidlo z kůže a sliznice otřít vlhkou textilií.

Modelovací hmoty, barvy

Barvy pro běžné domácí výtvarné použití jsou netoxické, jsou obvykle testovány jako výrobky použitelné dětmi. Mohou způsobit hlavně podráždění sliznic, nevolnost, eventuálně zvracení, pokud jsou požity ve větším množství. V rámci první pomoci stačí podat vodu k naředění, eventuálně po poradě s veterinářem aktivní uhlí.
Pozor ovšem na speciální výrobky pro profesionály, tyto barvy mohou obsahovat více či méně toxické pigmenty (složení je různé, proto zde není možno podat výčet všech typů účinků), ředidla a rozpouštědla (ovlivňují stav vědomí) atd. Chemikálie používané pro některé výtvarné techniky, jako např. lepty mohou být také žíravé. Zde taktéž podejte zvířeti k napití a naředění vodu. Zvracení nikdy sami nevyvolávejte a aktivní uhlí podejte jen v případě, že jste si jistí, že se nejedná o žíravinu.
Modelovací hmoty, hlavně doma vyrobená modelovací těsta nebo výrobky typu tzv. play dough („hrací těsto") obsahují velké množství kuchyňské soli, která je ve vysokých dávkách toxická a vede k rozvrácení iontové rovnováhy organismu, k edémům, později k nervovým příznakům a výjimečně ke smrti zvířete. První pomoc je nutné začít vyvoláním zvracení, pokud je zvíře při vědomí a nemá nervové příznaky. Poté je možno podávat vodu, ale POSTUPNĚ a po MALÝCH DÁVKÁCH – jen pár loků každou hodinu.

Alkohol, metylalkoholy

Projevuje se ztrátou koordinace, ztrátou rovnováhy a zvracením. Otrava může skončit smrtí.

Osvěžovače vzduchu, vůně, parfémy, deodoranty

Díky intenzivní vůni a dráždivé chuti je zvířata požijí ve větším množství jen výjimečně. Dráždivost koncentrovaných vonných esencí může vést k podráždění sliznic, kýchání, slinění a zvracení.
Parfémy, toaletní vody a vody po holení obsahují hlavně alkohol (50-95 % objemu přípravku), který může kočce způsobit poruchy vědomí.
První pomocí je dát zvířeti napít větší množství vody k naředění, můžeme zkusit podat aktivní uhlí (nezneškodní alkohol, ale může polapat některé dráždivé vonné látky).

V této části se musím zmínit o vysoké škodlivosti osvěžovačů vzduchu a různých aerosolů. Tyto chemické prostředky obsahují škodlivé komponenty, na jejichž množství neexistuje v ČR norma. Denní používání aerosolů, například různých čistidel, deodorantů nebo laků na vlasy má podle výzkumů rovněž negativní vliv na zdraví. Ti, kteří denně používají osvěžovače vzduchu a aerosoly, trpí více bolestmi hlavy a depresemi. Bylo prokázáno, že v domácnostech, kde se používají tyto chemické látky je mikroklima domácností horší než ovzduší v době smogu. Vlivem tepla se látky odpařují a jejich koncentrace je až tisícinásobně vyšší než ve volném prostoru. Navíc používání osvěžovače překrývá často nepořádek nebo přítomnost plísní, které mohou zdraví vážně poškodit. Tady platí, čím méně, tím lépe a pro provoněný vzduch Vašeho bytu použijte třeba nastrouhanou pomerančovou, nebo citronovou kůru položenou v utěrce na radiátor a některé vonící byliny.

Vosk, svíčky, lampový olej

Klasický vosk ani gelové svíčky nejsou jedovaté. Barviva a vůně, v nich obsažené, mohou působit dráždivě a vyvolat svědění nebo pálení sliznic a po požití zvracení. Parafín ve svíčkách je nebezpečný při zvracení, kdy může dojít ke vdechnutí a k rozvoji tzv. aspiračního zánětu plic.
Lampový olej se řadí mezi organická rozpouštědla. Tyto látky obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí. V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Bělidla

Jedná se hlavně o tzv. odstraňovače skvrn z textilu.
Hlavními toxickými látkami těchto přípravků jsou peroxid vodíku nebo chlornan sodný, mohou být přidány i detergenty.
Tyto přípravky ve vyšších dávkách dráždí a leptají kůži a sliznice.
Zvířeti podáme k napití vodu nebo mléko. V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, hrozí riziko protržení poleptaných tkání a riziko vdechnutí pěny. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží.

Desinfekční prostředky

Obvykle obsahují kvartérní amoniové sloučeniny, ale mohou být přidány i látky na bázi kyselin, louhů, chlornanu sodného a dalších.
Tyto látky vyvolávají podráždění až poleptání sliznic (např. oko), kůže, jejich narušení a při vstřebání do oběhu mohou vyvolat nervové příznaky (celková slabost, záškuby svalů, křeče, zmatenost). Přídatné látky jsou často silné žíraviny.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení. Podáváme vodu nebo mléko, můžeme zkusit i aplikaci aktivního uhlí (až po poradě s veterinářem, jinak se na žíraviny aktivní uhlí nedává), ale obecně se na něj tyto látky váží málo.

Mýdla, šampony, saponáty (prostředky na nádobí, prací prášky aj.)

Tyto přípravky obsahují buď soli vyšších mastných kyselin (klasické mýdlo), nebo různé typy tenzidů/detergentů (tekutá mýdla, šampony, mycí prostředky apod.). Klasická mýdla a některé tenzidy mohou tvořit zásadité roztoky a při vyšších koncentracích působit leptavě.
Tyto látky mohou dráždit sliznice (oko, ústa) a trávicí trakt a vést ke zvracení, průjmům, tím ke ztrátě iontů a dehydrataci. Zvracení je nebezpečné z důvodu možnosti vdechnutí pěny do dýchacího ústrojí a k rozvoji tzv. aspiračního zánětu plic.

Zubní pasty a zubní hygiena

Tyto přípravky obsahují saponáty, bělící pasty malé množství bělidel, ústní vody pak také často alkohol. Pozornost musí být věnována samostatným přípravkům určeným k bělení zubů, které bývají na bázi peroxidu vodíku a platí pro ně stejná doporučení jako pro ostatní bělidla. Adhezivní pasty na zubní protézy jsou také slabými lepidly, slepení tkání ale nastává velmi zřídka.
Saponáty mohou dráždit trávicí trakt a vést ke zvracení, průjmům, tím ke ztrátě iontů a dehydrataci.

Barvy na vlasy

Tyto přípravky často obsahují peroxid vodíku nebo amoniak. Pigmenty (barviva), a látky způsobující vazbu barvy ve vlasu, které tyto přípravky obsahují, pak mohou způsobovat alergické reakce.
Peroxid vodíku a amoniak vyvolávají podráždění sliznic a kůže, jejich narušení a poleptání. Při požití a vstřebání do oběhu může amoniak vyvolat nervové příznaky.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení. Zvířeti dáme napít menší množství vody nebo mléka ke zředění. Podání aktivního uhlí je obvykle zbytečné, tyto látky se na něj ve větší míře neváží.

Čistící prostředky

- na nábytek a podlahu

Leštěnky na nábytek velmi často obsahují organická rozpouštědla. Čističe na podlahu jsou mýdlové nebo saponátové roztoky.
Saponáty mohou dráždit trávicí trakt a vést ke zvracení, průjmům. tím ke ztrátě iontů a dehydrataci. Zvracení je nebezpečné z důvodu možnosti vdechnutí pěny do dýchacího ústrojí a k rozvoji tzv. aspiračního zánětu plic. Organická rozpouštědla obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí. Často jsou to látky toxické pro játra.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla nebo pěny do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj ve větší míře neváží. V případě organických rozpouštědel je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutné vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

- koupelny a na toaletu

Tyto přípravky obsahují nejčastěji chlornan sodný v kombinaci s kyselinami.
Jedná se o látky, které dráždí a leptají kůži a sliznice.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží.

- okna a zrcadla

Tyto přípravky obsahují malé množství detergentů a větší množství alkoholu.
Saponáty mohou dráždit trávicí trakt a vést ke zvracení, průjmům a tím ike ztrátě iontů a dehydrataci. Zvracení je nebezpečné z důvodu možnosti vdechnutí pěny do dýchacího ústrojí a k rozvoji tzv. aspiračního zánětu plic. Alkohol ovlivňuje vědomí zvířete.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení. Podání aktivního uhlí je obvykle zbytečné, tyto látky se na něj ve větší míře neváží.

- grily, čističe odpadů

Tyto přípravky jsou obvykle složeny z hydroxidů (louhů), které dráždí a leptají kůži a sliznice. Pozor, v porovnání s kyselinami může být nástup účinku pomalejší, ovšem poškození tkání je hlubší.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží.

- čistící a ošetřující prostředky na boty

Většina přípravků obsahuje terpentýn, organická rozpouštědla, barviva, ale může v nich být i etylenglykol nebo propylenglykol.
Přípravky na bázi organických rozpouštědel a terpentýnu obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí. Barviva a některé přídatné látky mohou dráždit kůži a sliznice. V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.
Etylenglykol má sladkou chuť, proto je zvířaty často konzumován! Ovlivňuje nervovou soustavu a hlavně vede k těžkému postižení ledvin. Propylenglykol je jen málo nebezpečný. V rámci první pomoci, v případě požití přípravku s etylenglykolem, zvířeti podáme alkohol – čisté destiláty - pozor, jen do 10 ml. Koncentrace etylenglykolu v přípravcích na ošetření obuvi není vysoká, při předávkování utlumíme mozek natolik, že by mohlo dojít k bezvědomí. U zvířete, které čistý alkohol odmítá i z injekční stříkačky, je možné zkusit podat pivo v dávce asi do 50 ml dle váhy zvířete.

- desinfekční prostředky, čistící prostředky

Kočka jed pozře většinou olizováním potřísněné srsti nebo z tlapek.
Všechny výše uvedené chemické čistící prostředky se již v ČR dají nahradit přírodními, účinnými, bezpečnějšími domácími pomocníky.

Prostředky proti molům

Obsahují naftalín nebo paradichlorbenzen.
Naftalín dráždí trávicí soustavu a vede ke zvracení. Po vstřebání způsobuje poškození krevního barviva hemoglobinu s následnou poruchou přenosu kyslíku krví a vnitřním dušením. Poškozuje také játra a ledviny. Typickým příznakem je dušnost pacienta a bledé sliznice. V rámci první pomoci můžeme krátce po pozření vyvolat zvracení a podat aktivní uhlí.
Paradichlorbenzen patří mezi insekticidy, tj. látky usmrcující hmyz, a je velmi toxický. Způsobuje trvalé dráždění nervů a svalů, což se projevuje sliněním, zvracení, průjmy, třesy a křečemi. První pomoc je opět vyvolání zvracení a podání aktivního uhlí, pokud je první pomoc podávána krátce po požití látky.

Hnojiva a postřiky na pokojové rostliny

Hnojiva - nejčastěji se jedná o přípravky na bázi minerálů a iontů. Tyto látky jsou nebezpečné obvykle ve větším množství.
Požití vede k podráždění trávicího traktu se zvracením, průjmem. Dále může dojít k rozvratu iontové rovnováhy v organismu, což se může projevit vznikem otoků, poruchami srdečního rytmu, poškozením mozku, s následnými křečemi. Dusičnany způsobují poruchy přenosu kyslíku, což vede k dušení.
Jako první pomoc podáváme rozdrcené aktivní uhlí.

Náhradní sladidlo xylitol

Používá se velmi často v potravinovém průmyslu, je součástí různých cukrovinek, bonbónů, žvýkaček.
U psů stimuluje slinivku, ta do krve vyloučí velké množství inzulínu, což následně vyvolá prudký pokles koncentrace krevního cukru. Otrava nastupuje v průběhu několika málo minut a symptomy jsou slabost, porucha koordinace, kolaps, někdy křeče.
První pomocí je, pokud je zvíře při vědomí, vyvolat zvracení a následně podat aktivní uhlí, ale to jen několik minut po pozření, látka se rychle vstřebává. Dále je možno podat několik kostek cukru nebo stříkačkou vpravit do tlamy cukerný roztok.

Čokoláda - teobromin a kofein

Veškeré čokoládové produkty, káva, čaj, energy nápoje (RedBull apod.) obsahují teobromin a kofein, nejvíce teobrominu je v hořké čokoládě a čokoládě na vaření. Při otravě teobrominem dochází ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence, vzniku arytmií, třesu, záchvatům, záškubům, negativně ovlivňuje činnost ledvin s projevy zvýšeného močení, vysoké dávky vedou k úhynu pacienta během 6-24 hodin. Chronický příjem menších množství může vést k rozvoji srdečního selhání.
Otrava kofeinem má podobné příznaky, může dojít k poruchám krevní srážlivosti se zvýšenou krvácivostí. Smrtelná dávka pro kočky, psy a lidi je 150 mg/kg. Co sníte Vy bez rizika, může Vaší kočku zabít. Je mnohem lehčí.
Neexistuje protijed, léčba je pouze podpůrná. Po příjmu většího množství je možné se pokusit vyvolat zvracení, pokud je stav zachycen časně (do 4-6 hodin). Živočišné uhlí může pomoci. Je třeba co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc.

Hrozny a rozinky

Tyto potraviny, běžně konzumované lidmi, jsou pro některá zvířata toxické, jejich nebezpečné působení bylo zatím prozkoumáno u psů a předpokládá se u koček. Proto nikdy nedávejte svému psovi nebo kočce rozinky nebo hrozny jako pamlsek!
Projevy otravy závisí na citlivosti jedince a jeho genetické výbavě, ne všichni psi se rozinkami otráví. Nicméně pro citlivé jedince (a zatím neumíme určit, kteří to jsou) je požití nebezpečné, protože vede k rychlému selhání ledvin a velmi často také k úmrtí zvířete. Příznaky otravy jsou žíznivost, zvracení, průjem, křeče, později slabé nebo úplně chybějící vylučování moči.
Obsahové látky hroznů a rozinek se déle vstřebávají, proto je v rámci první pomoci možno vyvolat zvracení asi do hodiny od pozření a následně podat aktivní uhlí.

Léky

V domácnostech se může vyskytovat široké spektrum různých léčiv, které může zvíře pozřít náhodně (obvykle léky majitele), nebo jimiž může být předávkováno (léky podávané zvířeti). V případě otravy léčivy je téměř vždy na vině nepozornost či nedbalost majitele, proto je nutno dbát zejména na prevenci:

Paracetamol a fenacetin (APO-Acetaminophen, Efferalgan, Mexalen, Panadol, Paracetamol, Paralen, Ataralgin, Coldrex,...)
Paracetamol je metabolizován enzymy cytochromu P-450 na meziprodukty: nereaktivní glukuronidy a sulfáty (vylučované močí) a reaktivní metabolity. Jestliže dochází ke kumulaci toxických metabolitů, vznikají makromolekuly přímo poškozující buňky. Kočkám chybí glukuronyl transferáza, což je enzym metabolizující tyto léky a tato léčiva se proto v jejich organismu mění na toxické produkty. Projevem je tzv. methemoglobinémie.
Příznaky - následkem tvorby methemoglobinu, což je neúčinná forma krevního barviva hemoglobinu, které přenáší kyslík v krvi, vznikají projevy vnitřního dušení - cyanóza (dásně zmodrají), obtížné dýchání, otok obličejové části hlavy, deprese, nízká teplota, zvracení. Může se vyvíjet slabost, pacient upadá do komatu a umírá. Pro 3,5 kg kočku je toxická i ¼ 500 mg tabletky paralenu!!!

Nesteroidní antiflogistika (Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen, Modafen, Indobene, Indometacin, Diclofenac, Inflamac, Monoflam, Veral, Voltaren, Ketazon, Ketonal, Profenid, Naproxen, Surgam, Flamexin, Hotemin, Piroxicam, Movalis, Aulin, Coxtral,...) mohou způsobit bolest břicha, letargii, anémii, krvavý průjem a zvracení krve. Je to následkem poškození sliznice trávicího traktu. Tyto léky mohou také poškodit ledviny a vést k jejich akutnímu selhání. Dochází též k poškození jater. Tyto léky jsou pro kočku velmi nebezpečné!

Aspirin (Acylpyrin, Aspégic, Aspirin, Upsarin, Alnagon, Thomapyrin)

Biologický poločas aspirinu je 7,5-8 hod u psa a 38-45 hod u kočky. Toxická dávka je nad 25 mg/kg u kočky. Příznaky se vyvíjí během 4-6 hod po požití většího množství. Jde zejména o apatii, zvracení, nechutenství a letargii, zrychlené dýchání a zvýšenou teplotu. Během 1 dne může dojít k rozvoji slabosti, potácení, komatu a smrti. I malé dávky mohou poškodit žaludeční sliznici a vést k rozvoji žaludečních vředů. Může se objevit anémie a poškození jater. Aspirin nemá specifický protilék, toxicitu nejde účinně léčit!!!

Hormonální antikoncepce pro ženy – dávky hormonů jsou v těchto preparátech velmi nízké, při náhodném pozření by nemělo dojít k žádnému problému. Rozhodně je však nikdo jiný kromě právoplatné uživatelky nemá dostat.

První pomoc spočívá ve vyvolání zvracení - pouze pokud je to v krátkém čase po požití, a pokud je zvíře při plném vědomí. Dále podáváme několik rozdrcených tablet živočišného uhlí, které rozpustíme ve vodě a zvířeti vpravíme do tlamy pomocí injekční stříkačky. Dávky aktivního uhlí se odvíjí od velikosti zvířete (pro domácí zvířata cca 2-5 tablet).

V případě otravy léčivy je téměř vždy na vině nepozornost či nedbalost majitele, proto je nutno dbát hlavně na prevenci!

Tabák

Nikdy nenechávejte cigarety v dosahu zvířete – na stole, v otevřené tašce apod.!
Tabák a tabákové výrobky obsahují alkaloid nikotin. To je prudký nervový jed. Nikotin se okamžitě vstřebává kůží, plícemi i žaludeční sliznicí.
Inhalace kouře má pro zvířata stejné následky jako pasivní kouření u lidí.
Požití tabáku nebo potřísnění kůže roztokem z tabáku vede k rychlé otravě, pro kterou je typická zvýšená stimulace nervové a svalové tkáně. Typickými příznaky jsou slinění, zvracení, nevolnost, svalové záškuby a křeče, a smrt v důsledku obrny dýchacího centra v mozku.
Smrtelná dávka při požití nebo jednorázové inhalaci je asi 5 cigaret pro dospělého člověka (nekuřáka), pro domácí zvířata je smrtelná dávka i z jediné cigarety.
V rámci první pomoci je možno u zvířete vyvolat zvracení a podat živočišné uhlí, pokud ještě nenastoupily křeče, nebo není ovlivněno vědomí. Bohužel většina otrav končí smrtí zvířete za méně než jednu hodinu.

Tady je ale velmi jednoduché řešení – přestat kouřit !

Jedovaté rostliny

Více v tomto článku

Nemrznoucí kapaliny

Jako látky bránící zamrznutí vodných roztoků v autě se používají např. etylenglykol, propylenglykol, metanol a další. Nejnebezpečnější je etylenglykol, u nás známý pod obchodním názvem Fridex.
Etylenglykol má sladkou chuť, proto je zvířaty často konzumován! Ovlivňuje nervovou soustavu a hlavně vede k těžkému postižení ledvin.
Metanol působí na nervovou soustavu obdobně jako alkohol (etanol), ale jeho metabolity navíc narušují oční nerv a otrava může vést k trvalému oslepnutí.
V rámci první pomoci v obou případech zvířeti podáme alkohol – čisté destiláty (vodka, slivovice ...) v dávce cca 10-50 ml, podle váhy zvířete. Pozor, nesmí se dát příliš velké množství, jinak utlumíme mozek natolik, že by mohlo dojít k bezvědomí. U zvířete, které čistý alkohol odmítá i z injekční stříkačky, je možné zkusit podat pivo v dávce asi 50-300 ml dle váhy zvířete.

Baterie

Všechny typy baterií – od malých do kalkulaček nebo naslouchadel, přes monočlánky až po autobaterie – jsou pro zvířata nebezpečné. Malé baterie, pokud nejsou rozkousány, obvykle otravu nezpůsobí, protože trávicím traktem projdou bez porušení. Pokud se zde někde zachytí a nejsou rychle vyloučeny, pak jsou natráveny a vedou k otravě.
Baterie obsahují řadu chemikálií, z nichž jsou důležité hydroxidy – hydroxid draselný, salmiak (chlorid amonný), jedovaté těžké kovy – rtuť, kadmium, lithium, nikl.
Hlavní nebezpečí baterií spočívá v pozření korozivních látek, které leptají sliznice i kůži. Při pozření větší baterie hrozí nebezpečné ucpání střev.
První pomoc, kterou by mohl provést sám majitel, neexistuje, zvíře transportujte k veterinárnímu lékaři.

Výfukové plyny

Jsou zdrojem velkého množství oxidu uhelnatého, který je příčinou otravy. Otravy nejčastěji nastávají v uzavřených prostorách jako je garáž.
Oxid uhelnatý způsobuje poškození krevního barviva hemoglobinu, ale poškozuje také svalové barvivo myoglobin a mnoho enzymů. Výsledkem je špatný transport kyslíku krví a vnitřní udušení. Příznakem otravy je silná dušnost, kašel, při vyšších koncentracích rychlé upadnutí do komatu a smrt.
První pomoc spočívá v přenosu postiženého zvířete na čerstvý vzduch. Vždy, než začnete s první pomocí, tak v zamořeném prostoru otevřete všechna okna a dveře, jinak může dojít (a často dochází) k otravě nebo přiotrávení zachránce!

Motorové oleje

Základem jsou oleje, které samy o sobě nejsou jedovaté. Aditiva k nim přidaná obvykle nevyvolávají závažné příznaky otravy.
Po požití může dojít k nevolnosti a průjmu.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí oleje do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Ředidla, rozpouštědla a čističe na kov

Tyto přípravky nejčastěji obsahují aceton, benzín, petrolej, toluen, xylen, syntetická ředidla, minerální oleje atd., odmašťovací přípravky, pak jednoduché chlorované uhlovodíky jako trichloretylen, tetrachlormetan apod.
Obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí. Jsou to látky obvykle toxické pro játra.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Nemrznoucí směsi do chladičů

Kočka jed pozře většinou olízáním potřísněné srsti. Projevuje se ztrátou koordinace pohybů, zvracením, křečema s následným komatem. Otrava může skončit smrtí.

Jedy proti hlodavcům (arsenik, strychnin, thalium, warfarin)

Kočka se většinou otráví tak, že sežere přiotrávenou myš. Jedy působí antikoagulačně, blokují funkci vitamímu K a tím narušují kaskádu srážení krve a způsobují krvácení v organismu. Rozvoj intoxikace (za 5 – 15 dní po pozření) závisí na druhu jedu, dávce a četnosti příjmu. Příznaky jsou neklid, bolesti břicha, zvracení, krvácení z tělních otvorů, bledost sliznic, krvácení do dutiny břišní a hrudní, průjmem. Otrava může skončit i smrtí. Pravidla první pomoci jsou stejná jako při požití jiných jedů. Jako specifické antidotum se pak podává vitamín K po dobu 5 týdnů.

Insekticidy (přípravky k hubení hmyzu) a herbicidy (k hubení plevele)
Projevem otravy je svalový třes, slintání, křeče a kóma. Proti těmto jedům neexistuje vhodný protijed. Může skončit smrtí.

Jedy proti slimákům (metaldehyd)
Projevem otravy je slintání, svalový třes, zvracení, průjem, ztráta koordinace pohybů, křeče a kóma.

Barvy

Syntetické barvy mohou obsahovat rozpouštědla jako aceton, toluen, xylen, syntetická ředidla, minerální oleje atd.
Rozpouštědla obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést k bezvědomí. Jsou to látky obvykle toxické pro játra.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Posypové soli a rozpouštěče ledu

Jde o látky středně toxické. Všechny mohou způsobit podráždění trávicího traktu a sliznic, vést ke zvracení a průjmu.
Posypová sůl nejčastěji obsahuje chlorid sodný nebo jiné chloridové soli. Některé také mohou obsahovat močovinu, vápenaté, draselné nebo hořečnaté soli Tyto látky jsou nebezpečné, protože vedou k rozvrácení iontové rovnováhy organismu, k edémům, později k rozvoji nervových příznaků a výjimečně i ke smrti zvířete. První pomoc je nutné začít vyvoláním zvracení, pokud je zvíře při vědomí a nemá nervové příznaky. Poté je možno podávat vodu, ale POSTUPNĚ a po MALÝCH DÁVKÁCH – jen pár loků každou hodinu.

Posypové soli mohou poškodit polštářky tlapek. Proto je vhodné po příchodu domů zvířeti tlapky umýt a natřít bylinnou mastí.
Odmrazovače jsou produkty, které často obsahují alkoholy nebo etylenglykol, což jsou látky ovlivňující vědomí a etylenglykol také závažně poškozuje ledviny. U alkoholu spočívá první pomoc pouze v podání vody k naředění, u etylenglykolu v rámci první pomoci zvířeti naopak podáme alkohol – čisté destiláty (vodka, slivovice ...) v dávce cca 10-50 ml, podle váhy zvířete. Pozor, nesmí se dát příliš velké množství, jinak utlumíme mozek natolik, že by mohlo dojít k bezvědomí. U zvířete, které čistý alkohol odmítá i z injekční stříkačky, je možné zkusit podat pivo v dávce asi 50-300 ml dle váhy zvířete.

Bazénová chemie

Těchto přípravků existuje velká škála s různým účinkem.
Přípravky proti sinicím a řasám jsou často absorbenty, které nemají škodlivé účinky, pouze jsou místně dráždivé, ale řada přípravků patří mezi herbicidy, což jsou vysoce jedovaté látky. Nejčastěji se jedná o triazinové herbicidy, které jsou dráždivé a způsobují poškození sliznic a pokožky. Ve větším množství mohou vyvolávat bolesti břicha, třes, křeče a špatné prokrvení tkání. Jako první pomoc je doporučováno podání vody k naředění a je možno zkusit podat aktivní uhlí.
U přípravků odstraňujících amoniak z vody, upravujících pH, určených k chlorování a desinfekci atd. se často jedná o směsi, u nichž je obtížné zjistit přesné složení a definovat jejich škodlivý účinek, ale obecně se jedná o soli, kyseliny a zásady. Většina z těchto látek lokálně dráždí kůži a sliznice, ve vyšších dávkách mohou mít leptavý účinek a po požití může nastat nevolnost, zvracení, průjmy. První pomoc spočívá v podání vody k naředění přípravku.

Sirky

Sirky mohou obsahovat sloučeniny antimonu, chlorečnan draselný a síru. Škrtátko obsahuje červený fosfor.
Chlorečnan a fosfor jsou jedovaté, vyvolávají zvracení průjmy, později křeče až smrt. Chlorečnan poškozuje krevní barvivo hemoglobin s následnou poruchou přenosu kyslíku krví. Klinicky vzniká dušnost.
První pomoc spočívá v podání aktivního uhlí.

Zmije

Jedná se o jediného, v ČR volně žijícího, jedovatého hada.
U lidí (kromě nemocných, starších osob, alergiků či dětí) probíhá otrava obvykle jen s mírnými příznaky. U zvířat záleží na druhu, velikosti a místě uštknutí. Obecně je velké riziko závažných projevů u malých zvířat, pokud je uštknutí blízko velkým cévám, které jed rychle rozvedou dále do organismu, nebo pokud je zvíře uštknuto do oblasti hlavy a krku, kde hrozí otok a dušení.
Zvíře uštknuté zmijí pro jistotu vždy okamžitě transportujte k veterinárnímu lékaři. V případě alergické reakce na uštknutí by mohlo během několika minut až desítek minut dojít ke smrti zvířete, čemuž může lékař ve většině případů zabránit podáním vhodných léčiv.
První pomoc spočívá v několika krocích: 1) zvíře uklidnit a zajistit, aby zvíře nevykonávalo fyzickou aktivitu. Pokud je to vzhledem k váze zvířete možné, zvíře k lékaři nést. Jinak zajistit odvoz autem. 2) pokud je zvíře uštknuto do končetiny a je po ruce vhodný materiál, vyrobit z něj dlahu jako při zlomenině a končetinu znehybnit. 3) nepoužívat žádná škrtidla a ránu nerozřezávat ani nevysávat. Při tomto postupu naopak hrozí riziko kontaminace zachránce a možnost zanesení infekce do otevřené rány. 4) pokud je po ruce lékárnička, ránu vydesinfikovat. 5) ránu lze dlouhodobě chladit, ale nepoužívejte led přímo na kůži, aby nedošlo k omrzlinám.

Houby

Stejně jako u rostlin je důležitá jejich rychlá identifikace.
Pokud se v houbách nevyznáte, požádejte o radu odborníka. Pokud na něj nemáte kontakt, zavolejte svému veterináři, na oddělení toxikologie VFU nebo na TIS, kde vám poradí na koho se obrátit.
Při cestě k veterinárnímu lékaři nebo mykologovi (odborníkovi na houby) s sebou nikdy nezapomeňte vzít zbytek hub nebo zvratky zvířete, které by mohly obsahovat části, které pomohou identifikaci.
Houby mají různé druhy účinků, některé pouze vyvolávají zvracení a průjem, jiné mohou vyvolat přechodné halucinace a nervové příznaky, ale spousta jich může vést k selhání jater nebo ledvin, což jsou stavy ohrožující život a velmi často takováto pozdě zachycená otrava končí smrtí.
Pokud je zvíře při vědomí, pak je vhodné zkusit v rámci první pomoci vyvolat zvracení podat několik tablet aktivního uhlí (rozdrcených a rozmíchaných do vody nebo např. jogurtu) a dát zvířeti dostatečně napít.
K otravám koček houbami skoro nedochází, u psů je to větší problém.

Repelenty a odpuzovače zvířat

Přípravky k odpuzení domácích zvířat jsou nejčastěji na bázi alkoholů, ketonů nebo přírodních silic, které zvířatům zapáchají nebo mají hořkou chuť, často s příměsí uhlovodíkových rozpouštědel. Tyto látky jsou dráždivé, mohou vést k nevolnosti, zvracení, ve vyšších koncentracích k poruchám vědomí.
Větší konzumace se nepředpokládá, neboť jde o přípravky, které by měly být zvířatům nepříjemné.
Pokud by došlo k pozření, pak uhlovodíková rozpouštědla obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla nebo dráždivé látky do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je možné, ale jeho účinek je nejistý. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Přípravky proti blechám a klíšťatům, léky

Přípravky proti blechám a klíšťatům se ve většině případů řadí k léčivům – tzv. antiparazitárním lékům, nebo v případě sprejů na pelíšky atd. k insekticidům. Právě u přípravků na blechy a klíšťata dochází často k nesprávnému použití a aplikaci přípravků určených pro psy např. kočkám, králíkům, ježkům atd., což vede vždy k poškození zdraví nebo smrti zvířete!
Přípravky proti blechám a klíšťatům téměř vždy poškozují nervovou a svalovou soustavu zvířete.
V případě zevní aplikace léku zvíře co nejrychleji umyjeme vlažnou vodou s mýdlem. Pokud dojde nadýchání přípravku aplikovaného ve spreji, pak zvíře okamžitě odvedeme na čerstvý vzduch a opláchneme mu oči, čenich a tlamu vodou. V případě požití (i např. olízání se) spočívá první pomoc ve vyvolání zvracení - pouze pokud je to v krátce po požití, a pokud je zvíře při plném vědomí. Dále podáváme několik rozdrcených tablet živočišného uhlí, které rozpustíme ve vodě a zvířeti vpravíme do tlamy pomocí injekční stříkačky. Dávky aktivního uhlí se odvíjí od velikosti zvířete (pro domácí zvířata cca 2-5 tablet).

 

O sdružení

Informace o sdružení Feliti Club a naší činnosti

Členství

Podmínky členství v klubu a ceník poplatků

Tipy a rady

Jaká preventivní opatření zajistí zdraví Vašich koček?

Odkazy

Přehled užitečných webových odkazů