Aktuálně

Feliti klub na TICA show ve Stockerau

Posted by on 01 únor, 2012

Předvánoční čas. Někdo stresuje s dárky, úklidem a přípravami směrem k dokonalé oslavě svátků, jiný se rozhodne jako my věnovat se raději sobě, svým kamarádům a především kočkám.
Výstava TICA v rakouském Stockerau na nás dýchla atmosférou dobré pohody a klidu, poslední dobou tak neznámou z českého výstavního prostředí.

 

V poměrně velké sportovní hale, s výborným provětráváním i akustikou, jsme se cítili pohodlně. Prostor byl velký. Větší .. ten největší, co si vůbec chovatel dokáže představit! O stresu z přemíry zvířat a úzkých uliček nemohlo být ve Stockerau řeči!

Klece vystavovatelů byly rozmístěny do pravidelných čtverců o počtu cca 30 zvířat v doprovodu jejich majitelů. Kdo měl, nabídl chlebíčky, buchty, cukroví .. jedlo se, hodovalo, seznamovali se lidé, kteří se viděli poprvé, anebo se znali jenom prostřednictvím mailů. Největší účast z české výpravy Feliti klubu měli chovatelé mainských mývalích koček, nechyběly ale ani britky nebo ragdoll.

Organizátoři výstavy na nás byli výborně připraveni. Včele s paní Monikou Dany vystřihli krátký exkurz z výstavního světa TICA. Systém posuzování byl jiný, než na jaký jsme byli dosud zvyklí, nicméně přes první lehce zmatené momenty jsme se poměrně brzy začali orientovat.

 

Vystavovat v TICA? Jak zábavné a jednoduché!

Zjistili jsme, že hlavním rozdílem výstav TICA oproti jiným výstavám je fakt, že kočka projde za den rukama ne jednoho, ale hned všech posuzovatelů, kteří se ten den výstavy účastní. To s sebou přináší hned několik výhod. 1.Není čas na nudu a zahálení, před obědem i po obědě je stále co dělat. 2.Vaši kočku ohodnotí hned 6 kompetentních osob z různých konců světa.
3. Body potřebné k získání titulu champion můžete v krajním případě získat i za jeden jediný výstavní den. Má to svoji logiku – šest posuzovatelů na jedno zvíře se rovná šesti různým výstavám FIFE. K tomu všemu šetříte peníze a čas..

Každý vystavovatel má vlastní - RING alias kruh - své království tvořené věncem prázdných klecí, stolem a lavičkami pro majitele koček a přihlížející.
Účast majitele začíná a končí přinesením kočky do výstavního ringu. Posuzovatel si vše ostatní obstará sám. Vybere zvíře z klece, posoudí ho a zase je do klece vrátí. Na chovateli je pouze to, aby se pohodlně usadil na lavičku před ringem a pozoroval, jak se jeho mazánek bude nebo nebude líbit.
Vztah přítomných posuzovatelů ke kočkám byl více než vřelý a vpravdě profesionální. Po každém zvířeti byla výstavní plocha, jakož i ruce posuzovatele dezinfikovány.Někteří posuzovatelé mluvili do publika a dělali „show", jiní preferovali němohru s kočkami jako svými sparing partnery.

Po postupném předvedení všech koček účastnících se daného ringu, posuzovatel umístil do mříží klecí lístečky s čísly. Ty označovaly nejlepší kočku v barvě, nejlepší v divizi (čili barvené skupině, obdoba BIV) a nejlepší kočku daného plemene. Číslo před písmenem pak znamenalo pořadí, tj. kupříkladu 2D = druhá nejlepší z divize. Každé místo v dané soutěžní kategorii má svůj ekvivalent v bodovém hodnocení. K získání daného titulu je vždy zapotřebí jistý počet bodů, který je dán TICA tabulkami. Samotný součet bodů ale nestačí.
Po základním kole u každého ringu totiž vždy následuje ještě posuzovatelova nominace nejlepších koček daného ringu do výběru těch nejkrásnějších zvířat výstavy. Takovéto kočky a kocouři pak získávají knoflíčky, které si jejich majitelé hrdě připínají na šerpy. Až dva získané knoflíčky plus potřebný počet bodů dané zvíře nominují k získání titulu TICA champion.

 

Výstavní svět TICA je nejen pestrý, ale i kamarádský. Nepopouzí v chovatelích řevnivost, neb zde není ani absolutních vítězů, ani poražených.
Systém vystavování je, tak jako celá tato organizace, vpravdě demokratický. Tím, že zde nedefilují nejlepší zvířata v Best in show a nepřebírají se poháry vítězů, emoce zůstávají na uzdě. K získání titulu je vždy zapotřebí až součet bodů a získané knoflíky. Taky množství a různorodost posuzovatelů zaručuje rozmanitost názorů a určitý odstup.
Systém hodnocení nevyvolává v člověku pocit, že je jeho zvíře dobré nebo špatné. A hlavně, vystavovatel si má možnost ze vzdálenosti své židle umístěné před ringem svoji kočku velmi dobře prohlédnout, zjistit, co případně zanedbal v rámci úpravy její srsti, nebo kde jsou kvality a přednosti jeho zvířete v konkurenci ostatních.
Myslím, že nikoho z účastníků našeho zájezdu TICA show v Stockerau rozhodně nezklamala. Ba naopak! Ozvala se řada hlasů po tom vyjet s Feliti klubem na další TICA výstavu a to co nejdřív!

A to samozřejmě jak jinak než pod heslem: „Our FABULOUS FELINE FUN AND FRIENDSHIP" aneb „Naše pohádkově krásné kočky, přátelství a zábava."

 

O sdružení

Informace o sdružení Feliti Club a naší činnosti

Členství

Podmínky členství v klubu a ceník poplatků

Tipy a rady

Jaká preventivní opatření zajistí zdraví Vašich koček?

Odkazy

Přehled užitečných webových odkazů